Midweek Reestdal

We zijn gisteren weer teruggekomen van een midweek in het Reestdal met een stel vrienden. We logeerden in een leuk huisje vlak aan het natuurgebied gelegen. www.heidehuisje.nl “s Morgens als we de gordijnen open deden zagen we dit… Ook vlogen er regelmatig Ganzen over… In het aangrenzende bos stonden heel …

Hazen (Lepus europaeus)

Gisterochtend las ik bij de kapper een item over de Haas en nu dacht ik bij mezelf…ik heb nog foto’s van Hazen. Laatst leunde ik over een hek in de polder en keek naar de steltlopers in een plas/dras gebied en plotseling, toen ik opzij keek, stond ik oog in …

Week Twente

Ik vind het leuk om wat foto’s, gemaakt in Twente, te laten zien. We zijn in het begin van de week naar het Retentiegebied Kristalbad gefietst, een waterbergingsgebied waar veel vogels gespot worden. Ik hoopte de Geoorde Fuut te zien, dat is niet gelukt maar er zwommen wel schattige pullen …